Opmerking

1. Voorwoord biografie (HOMEPAGE)

Biografie van de Mongoolse Prins Dschero Khan en een

klein deel van zijn boeiende leven gedocumenteerd.

 Wat leerzaam is voor wakkere geesten!

Dschero Khan 280521 copyright

Wenn wir alle begreifen, dass wir alle gestört sind, dann haben wir das Leben erklärt!

Door velen gewaardeerd en door velen Hollanders verguisd, maar deze verguizing vindt Dschero Khan geweldig!! Een teken dat hij in de belangstelling staat. Hij zegt: "velen moeten voor hun centjes nog altijd hard zwoegen, ik gelukkig niet meer". Daarom kan hij schijt hebben aan alles. Hoe meer vijanden hoe meer roem. Wat Khan kan, kan Khan alleen. Alles wat het volk onderneemt, slaagt hoogstens vlak voor het succes. En zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

Ik word soms in Nederland voor gek verklaard maar zo gek als de Nederlanders zijn in hun oranjekoorts tijdens de voetbal EK of WK ben ik nog lang niet. Zelfs de hoertjes bieden hun klanten oranje condooms aan en als iemand tijdens de wedstrijden komt te overlijden kan hij in een oranje kist begraven worden. Ga dat maar eens uitleggen aan een buitenlander! En toch ondanks alles vind ik het erg schattig!

Dat heeft mij aanleiding gegeven voor de volgende spreuk: Wanneer iedereen gek is word ‘gek’ als normaal beschouwd maar de wijze onder de gekken word dan als gek beschouwd!

Een groot deel van Dschero Khan's inkomen is belasting vrij maar helaas niet alles. Hij vindt dat hij behoorlijk wordt uitgemolken. Wij houden allemaal van Holland, maar houdt Holland ook van ons? Dit vraag ik aan de Nederlandse regering. Ik leef in harmonie met de belastingdienst omdat ik een steentje bijdraag door ‘Dagobertducktaks’ te betalen voor het welzijn van de staat der Nederlanden. Deze zelfvoorziener geeft alleen, maar neemt zelf niets van de Nederlandse staat.

Wereld burger met al zijn geneugten als levensgenieter. De hemel moet je zelf op aarde maken en ik ben profeet van mijn eigen hemel. Verliefd worden op je fantasie, je goede leven, het vrouwelijk schoon en op jezelf. Dat kunnen alleen levensgenieters die de vrouwelijke wezens zien, als het goddelijke op aarde.

 

 Prince Ganjuuryn Dschero Khan 

 From the Royal Bordschigin Family of

Mongolia

Descendant of Gengis Kha-Khan
Son of Bordschigin Prince Ganjuur Khan from 
Ulaanbaits at the Onon river, Khentii Provinve and 

Princess Altan Cesek from Kalashin, Gobi Province

 

I am Dschero Khan, a direct descendent of Genghis Kha-Khan of the Royal Bordschigin Family of Mongolia. I was born in Khentii, like Genghis Khan, the ‘Holy Land’ of the Bordschigin Family.
When I pass away, which could happen in the near future since I am 93 years old, this dynasty will end. Genghis Khan was the 1st Khan and I am the last one.

For those readers of my website who are interested in me and the history of my Bordschigin Family please see the following list of films on youtube all about and around the history of the Bordschigin.

Ich bin Dschero Khan, ein direkter Nachkomme von Genghis Kha-Khan von der königlichen Bordschigin Familie der Mongolei. Ich wurde wie Genghis Khan in Khentii geboren, dem ‘Heiligen Land’ der Bordschigin Familie.
Da ich schon 93 Jahre alt bin, ist es durchaus möglich, dass ich in nächster Zeit sterben werde und damit diese Dynastie aufhört zu bestehen. Genghis Khan war der erste Khan und ich bin der letzte.

Diejenigen Leser meiner Webseite, die an mir und der Geschichte meiner Bordschigin Familie interessiert sind, können sich die folgende Liste von Filmen auf youtube ansehen, die sich mit der Geschichte der Bordschigin befassen.

“From Genghis to Kublai”: https://www.youtube.com/watch?v=bzatw32j-i4&list=PL-byvmrJ2UqFOpQ3-VPGjTg7Cz1pns5t2
“The Rise and Fall of the Mongol Empire”:  https://www.youtube.com/watch?v=f_rU7_q4qoM
“Fall of Baghdad (Mongol Invasion)”: https://www.youtube.com/watch?v=cIfOyvUU35s
“How did the Mongols conquer strongholds and cities?: https://www.youtube.com/watch?v=Es2khuXqoeE
“Mongol Army-Tactics etc.: https://www.youtube.com/watch?v=HPbBaKYlsfU
“The Rise of Genghis Khan”: https://www.youtube.com/watch?v=MxGpFY6OJWg
“How the Mongols Defeated their Enemies”:https://www.youtube.com/watch?v=ichNmAe8XzE
“Subutai – Genghis’s Greatest General”: https://www.youtube.com/watch?v=MS9MgymLtxQ

 

De merkwaardige geschiedenis van Prins Ganjuuryn Dschero Khan

 

Op 30 juni 1992 ontvang ik uit handen van Prins Dschero Khan het ordeteken van de Koninklijke Bordschigin Familie. Hij bezoekt mij daartoe ten gemeentehuize in vol ornaat. Met respect heb ik hem in de Collegekamer ontvangen. Behalve het ordeteken en de daarbij horende oorkonde, schenkt hij een geknoopt tapijt met de afbeelding van Dzjenghis (Gengis) Khan. De Mongoolse vorst houdt hof aan het Rubensplein in Horst.

 Achter alle dingen staat de schaduw (yin)

Op alle dingen valt het licht (yang)”.

Aldus Lau-tse 400 voor Chr.

De Kanselarij der Orden

Wanneer een burgemeester een buitenlandse onderscheiding ontvangt, is hij gehouden hiervan melding te doen aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Er is overeenkomstig deze richtlijn gehandeld en van het Ministerie is bericht ontvangen dat geen bezwaar bestaat tegen aanvaarding ervan. Het ordeteken der Koninklijke Bordschigin Familie staat niet geregistreerd bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het Directoraat-Generaal beschouwt de Prins conform de vermelding in zijn diplomatiek paspoort als adviseur van de Mongoolse regering. De geloofsbrieven van de Prins zijn, desgevraagd, met paspoort aan het Directoraat doorgezonden.

De stamboom van Dzjenghis Khan

De oorsprong van het adelgeslacht Bordschigin van Mongolië stelt men vast op 1102. Turken en Kirgiezen zijn verdreven. Prins Jesiugeï Baghatur van Bordschigin en zijn vrouw Prinses Ögelen Chatun werden in 1162 de ouders van Tegrin Ögguksen Temudschin. Dat betekent: door de Goden verlicht. Bloedtekens waren zichtbaar in de handpalmen van de pas geborene. Temudschin kreeg later de titel van Tschinggis Chag Chan. Het Huis van Dzjenghis Khan heerst over Mongolië vanaf 1206. Dertig Khans stammen in rechte lijn af van de beroemde Gengis. Het is dan 1543, het sterfjaar van Batmunkh Dayan Khan. Het Huis gaat nog verder tot 1654. Daarna zijn er geen Khans in rechte lijn meer beschikbaar. De afstamming echter, gaat vanaf Batmunkh Dayan Khan ook verder via een ander kind. Uit die lijn van de Bordschigin Familie, komen we bij de 18de afstammeling: Prins Ganjuuryn Dschero Khan. Ook hij werd geboren met bloedtekens in zijn handpalmen. Zijn geloofsbrief van 12 mei 1991, is geautoriseerd door Gongoryn Bars, de ambassadeur van de Volksrepubliek Mongolië. De geloofsbrief is vergezeld van een brief van de President van Mongolië Punsalmaagiin Otschirbat aan Hare Majesteit Koningin Beatrix ter introductie van Gerard Meijers, zoon van Prins Ganjaar.

De kleine Chen Tao Tze

Prins Dschero wordt als enigst kind geboren in 1928 (het jaar van de draak) in Ulaanbaits. In 1932, als de Prins vier jaar oud is, heeft zijn vader hem toevertrouwd aan een Taoïstische monnik en hen samen op reis gestuurd. Langer blijven in Mongolië wordt te gevaarlijk. De communisten roeien waar mogelijk de adel uit. Dwars door China gaat het, drie jaar lang. De monnik noemt de kleine Bordschigin Prins uit veiligheidsoverwegingen Chen Tao Tze. In Shanghai stappen ze op een boot naar Indonesië. Zijn Mongoolse geboorte akte zit in een leren buideltje om zijn nek en wordt ontcijferd in een boeddhistisch klooster in Semarang.

Onderzoek

De verificatie vindt plaats in samenwerking met de Lama Gesha-la Lhundup uit Tibet, waar de vader van Dschero Khan heeft gestudeerd. De kleine Chen Tao Tze wordt bevestigd als de zoon van Prins Ganjuurjav Khan van Ulaanbaits aan de Onon-rivier in Khentii en Prinses Altan Cesek van Kalashin uit Gobi. Als ook bij zijn geboorte bloedtekens zichtbaar zijn in zijn handpalmen, vertelt een Sjamaan zijn ouders: “Hij wordt een Lama monnik of een krijger”. Uiteindelijk wordt dat bewaarheid toen Dschero in 1984 is ingewijd en bevestigd als “hoofd” lama-monnik. De Sjamaan voorspelt ook dat Dschero de laatste telg zal zijn uit het vorstengeslacht. Een epos wordt afgesloten.

Adoptie

In de luwte van het klooster komt hij de Japanse bezetting door. Teruggaan naar het China van Mao is geen optie meer. Uit veiligheidsoverwegingen in het instabiele Indonesië, komt er adoptie tot stand door de KNIL-militair Gerard Meijers. Begin jaren vijftig gaat hij met hem naar Nederland. Om actief te blijven in de strijd tegen China, vertrekt hij in 1952 als vrijwilliger naar Korea. Hij belandt in een ontstuimige levensfase en ontwikkelt zich, naar de tradities van zijn voorvaderen, als een strijdlustig krijgsheer. Er volgen (internationale) kwalificaties, onder andere verlening van de graad in de 12e Dan als karateka (Chinese traditional martial Arts & Philosophy). Na de dood van de Chinese dictator aanvaardt hij in 1991 een uitnodiging van de Mongoolse regering om zijn vaderland te bezoeken. Hij wordt met veel egards ontvangen. Hij komt eindelijk tot rust, blijft betrokken bij het wel en wee van Mongolië, maar kan er niet meer aarden. Zijn levensgeschiedenis wordt gepubliceerd in de De Telegraaf van 27.03.1993. De aanvullende notities zijn mij toegezonden door Dschero Khan op 23.12.2006. Hij leeft volgens oude Taoïstische vorstentradities:

Weten dat je niets weet. Alles op aarde is vergankelijk.

Nergens is er een rustpunt. Alles is in beweging.

De dood bestaat niet.

Er zijn dingen die hoger staan dan het leven.

En hoger dan de dood.

De dood is in eenheid met het leven zelf.

De geboorte is het wonder!

 

Zegel van Tschinggis Chag Chan

Prins Dschero heeft toestemming gegeven het zegel van Dzjengis Khan in deze korte geschiedschrijving op te nemen. Het luidt: “Onder de eeuwige hemelse macht en op bevel van de Kha Khan, heerser over het hele Mongoolse volk: Alle onderdaanse volkeren moeten zijn Zegel gehoorzamen en vrezen”.

Ten noordoosten van Oelan Bator

Inmiddels groeit internationaal de belangstelling voor de Koninklijke Mongoolse Familie. Het mausoleum in het verlaten Ordos-gebergte in Binnen-Mongolië, is indrukwekkend. De stam der Darkhats is van oudsher belast met de bewaking van alles wat de Khan achterliet. De vindplaats van het werkelijke graf is tot op heden niet bekend. Allen die bij de begrafenis aanwezig waren, zo meldt de legende, werden gedood. Men neemt aan dat het graf te vinden is 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Oelan Bator. Op de vermoedelijke graflokatie zijn inmiddels door archeologen de fundamenten van zijn paleis blootgelegd. (NRC 23.08.2002 en DDL/AP 07.10.2004). Zie ook Internet.

Herinneringen:

Op 30 juni 1992 wordt mij ten gemeentehuize het Ordeteken der Koninklijke Bordschigin Familie verleend door Prins Ganjuuryn Dschero Khan, afstammeling van Gengis Kha Khan, zoon van Bordschigin Prins Ganjuur Khan.Jongeren uit Mongolië bezoeken een enkele maal het gemeentehuis. Zij studeren aan de naar Mongoolse opvattingen ingerichte Taoïstisch-esoterische Universiteit Horst.

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

 LH 1 3c5d0

Bitte auf das Bild klicken, dann öffnet sich der Artikel in einem neuen Fenster.

 

 

 W.M.A.A.-R.O.C. - The Lodge Of Honour 2019 

HEDEN  EN  TOEKOMST  VAN  DE  MENS!

Mensen hebben imaginaire ordes gecreëerd. De sociale orde van de mens is imaginair. Wil je de imaginaire ordes veranderen zou je het bewustzijn van bijvoorbeeld een heel volk tegelijk moeten veranderen, wat niet haalbaar is. Dus, er is geen uitweg uit de imaginaire orde.

Imaginair zijn onze staatsvormen, zoals democratie, wetten, geld, banken, bedrijven waarvoor wij werken, religies etc.

Maar imaginaire orde kan alleen bestaan als grote delen van de bevolking, met name van de elite en veiligheidsinstanties, er echt in geloven. Als bankiers en investeerders niet in het kapitalisme zouden geloven, zal het moderne economische systeem niet stand houden.

Onze wetenschap word grotendeels beheerst door het streven naar de sleutel te vinden voor  onsterfelijkheid, het eeuwige leven! Zij storten zich massaal op het onderzoek om oplossingen te vinden voor het genetische probleem van ziektes en ouderdom. Het eeuwige leven voor de mensheid, een wetenschappelijk project waar heel veel geld in wordt geïnvesteerd.

Er zijn wetenschapers die beweren dat het bereiken van het eeuwige leven van de mens geen 50 jaren meer zal duren!

Het consumentisme en het nationalisme doen alles om de bevolking te overtuigen dat miljoenen andere mensen tot dezelfde gemeenschap behoren als zij en dat zij allemaal hetzelfde verleden hebben met dezelfde belangen en een gezamenlijke toekomst. Dat is misschien geen leugen, het is verbeelding. Net als geld, naamloze vennootschapen, mensenrechten etc. bestaan zij alleen in onze collectieve verbeelding, maar hun macht is enorm.

De wereld is in een rap tempo aan veranderen. Elk jaar worden wij geconfronteerd met nieuwe `hoogstandjes` op het gebied van technologie. De introductie van internet was circa 20 jaren geleden en toch kunnen wij ons een wereld zonder internet niet meer voorstellen.

Een lievelingswoord in de politiek is `hervorming`, hervormingen op elk gebied, alles moet beter worden, constante verandering. Onze economie baseert op constante groei, met alle gevolgen van dien.

Wij worden overspoelt met onnuttige en onnodige informatie, wat bij heel veel mensen tot ziektes lijd, zoals ´burn out` en ook verslaving.

In plaats van alles te consumeren moet je weten wat belangrijk is en wat je kunt negeren. Veelen kunnen dat niet en worden ziek en steeds vaker werd een leven beëindigd door suïcide te plegen. Weten jullie dat op deze aarde meer mensen sterven door zelfmoord te plegen dan door oorlogen, terroristen en criminelen!

Wij weten tegenwoordig heel veel maar weten niet, wat wij er mee moeten!

70000 jaren geleden waren wij ongeletterde behaarde apen en nu zijn wij geklede apen en beseffen dat wij heel veel weten maar wij weten niet wat wij er mee moeten doen.

Daarom gaan wij helemaal naar de vernieling, de voortekens zijn nu al zichtbaar. Wij mensen hebben veel meer vaardigheden in ons dan dat wij weten of gebruiken.

Vaardigheden die je ook goddelijk zou kunnen noemen. Daarmee bedoel ik niet het goddelijke zoals het in de bijbel staat maar de bijzondere vaardigheden die in homo sapiens aangelegd zijn.

Vele wetenschappelijke projecten hebben het doel om van homo sapiens een goddelijke mens te maken en zij hebben al grote stappen vooruit gezet in deze richting.

Wij zijn heel hart bezig onze eigen ondergang te creëren.

Wij accepteren geen stilstand meer, zijn nooit tevreden met wat wij bereikt hebben, willen steeds meer en verder en verder. Dat is het resultaat van de menselijke hebzucht, die alle onze maatschappijen beïnvloed en waar op onze economie gebouwd is, ook noemen wij het niet hebzucht maar groei ! Bovendien hebben wij ons door de multinationals en onze politici in een “globale groei” laten lokken, waar wij nu met zijn allen in gevangen zitten. Moraal en ethiek zijn voor de “moderne” mens ouderwetse begrippen geworden. Kijk maar wat elke dag op “social media” gebeurt, hoe mensen elkaar afmaken door “nep fotos, nep berichten”, perversiteiten, doodsbedreigingen, en dat alles natuurlijk anoniem!

Ook in de wetenschap is ethiek tegenwoordig ver te zoeken. Het word in vele laboratoria in de hele wereld gedaan wat mogelijk is, om in de toekomst de natuurlijke selectie gedeeltelijk of geheel te vervangen. Zij zijn al bezig met de bouw van “cyborgs”, die zowel organische als niet organische lichaamsdelen heben, en dat is pas het begin met als doel de constructie van anorganisch leven.

Gen-manipulatie daar schrikt tegenwoordig niemand meer van, want wij willen zo graag gezond zijn en eeuwig leven.     

Hadden wij nog in de zestiger jaren gehoopt dat de mens door meer kennis ook wijze beslissingen zou nemen met betrekking op natuur en respect voor alles wat leeft, worden wij tegenwoordig geconfronteerd met rampzalige vernielingen in de natuur en ongelooflijk dierenleed.

Wij weten heel zeker dat dieren, zoals varkens, koeien, kippen etc., subjectieve behoeften, gevoelens en emoties hebben. Toch worden deze dieren in vele landen, ook in Nederland, door de manier waarop zij gehouden worden in feite gemarteld omdat alles, zo ook het vlees, goedkoop moet zijn. Dieren zitten in veel te kleine stallen, kunnen zich amper bewegen, staan in hun eigen uitwerpselen, komen nooit naar buiten. In Nederland worden elk jaar “hoog zwangere” koeien geslacht, en als een koe dan een kalfje mag baren word het om economische redenen na de geboorte van de moeder verwijdert. Dat alles weten wij en toch is de Nederlandse consument alleen gericht op de prijs, het moet goedkoop!

En dan heb ik het noch niet over de catastrofale toestanden in de slachthuizen!

Nieuw-Zeeland is het eerste land van de wereld dat alle dieren juridisch erkende als “bewuste wezens”, vastgelegd in de “Animal Welfare Amendment Act” in Mei 2015.

Melk en vlees verkregen door veel pijn en verdriet bij deze dieren kunnen volgens mij niet gezond zijn voor het zoogdier mens. Is daarin misschien ook een oorzaak te zoeken voor de abnormaal hoge kankergevallen in Nederland? Daarbij staat niemand stil!

De mens blijft zoeken en jagen op meer winst, meer macht, meer geld, groter huis, grotere auto, nog meer technologie – leven in een virtuele wereld, en dat alles bereiken met nog minder werktijden en nog meer vrije tijd. Wat doet hij in zijn vrije tijd, hij zit gekluisterd aan de computer,  de smartphone, tablet etc.

Nederland is met afstand in Europa het land wat de meeste tijd online bezig is, ook online shopping.

Een volk van computer verslaafden, die op dat gebied ook alles heel snel accepteren en meedoen en hun hele leven bloot legen op social media, met alle gevolgen van dien. Daardoor ook makkelijk te manipuleren!

De rijke landen op aarde gedragen zich egoïstisch en agressief, gevoed door hebzucht, wat ook in de wetenschap een globale wedloop veroorzaakt heeft, waar ethiek en moraal geen plaats meer hebben.

Niemand wil toegeven dat daardoor de ontwikkelingen op het gebied van biogenetic en technologie voor onze hersenen veel te snel gaan. En omdat wij gevangen zitten in een globale tempo gebaseerd op economische groei kan niemand de toekomst meer overzien, omdat niemand meer het gehele system kent, alleen nog maar delen zijn bekend. Wil men bijvoorbeeld met een deel stoppen, stort het gehele system in mekaar.

Daarom moeten wij verder, kunnen niet stoppen, gestaag op weg naar de ondergang van de mens en naar de geboorte van een nieuwe anorganische intelligentie, die ons eerst zou helpen en dan beheersen.

Zoals Goethe al zegde in zijn “Faust”: “Wer die Götter rief…”, en wij hebben ze geroepen!

Blijft alleen nog de vraag, wie de wedloop zou winnen, het westen of het oosten? Ik zet mijn geld op het oosten, want China is het westen op alle gebieden aan inhalen!

Ik ben een rasechte Aziaat, zeer vermogend, en toch leef ik eenvoudig en woon ik in een rijtjeshuis tussen de gewone mensen.

Als negentig jarige Ur-Taoist schrijf ik dit stuk anno November 2018, niet als “Goeroe” of “wereldverbeteraar”, maar als een waarschuwing voor de mensheid, voor Koningshuizen, regeringen, wetenschapers, multinationals, bankiers, artsen en voor alle mensen.

Op zijn Chinees zegt man: ¨Mooie woorden zijn niet waar, ware woorden zijn niet mooi!¨

Prins Ganjuuryn Jirgelen Dschero Khan

Prins van Khentii, Mongolië

Prof. Dr. Phil. CTC

Prof. Dr. med. CTM

Chen Tao Tze, Tao-Se

 

GEGENWART UND ZUKUNFT DER MENSCHEN

Menschen haben imaginäre Ordnungen kreiert. Das soziale System der Menschen ist imaginär. Will man imaginäre Systeme verändern, müsste man beispielsweise das Bewusstsein eines ganzen Volkes gleichzeitig verändern, was unmöglich ist. Also gibt es keinen Ausweg aus der imaginären Ordnung!

Imaginär sind unsere Staatsformen, z.B. Demokratie, Gesetze, Geld, Banken, Gesellschaften für die wir arbeiten, Religionen, etc.

Imaginäre Ordnung kann aber nur bestehen, wenn große Gruppen der Bevölkerung, vor allem der Elite und juristische Instanzen, wirklich daran glauben. Würden Banker und Investoren nicht an den Kapitalismus glauben, würde unser modernes ökonomisches System nicht bestehen können.

Unsere moderne Wissenschaft wird zu einem großen Teil von dem Streben beherrscht, den Schlüssel zur Unsterblichkeit zu finden, das ewige Leben! Wissenschaftler verbringen unglaublich viel Zeit damit, Lösungen zu finden für genetische Probleme von Krankheiten und Alterungsprozessen des Menschen. Das ewige Leben für die Menschheit, ein wissenschaftliches Projekt in dem weltweit sehr viel Geld investiert wird.

Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass es nicht einmal mehr 50 Jahre dauern wird, bis das Ziel, nämlich das ewige Leben des Menschen, erreicht wird!

Im Konsumentismus und im Nationalismus wird alles dafür getan, Völker davon zu überzeugen, dass Millionen andere Menschen zur gleichen Gemeinschaft gehören wie sie und, dass sie alle gleiche Bedürfnisse gerichtet auf eine gemeinsame Zukunft haben. Das ist vielleicht nicht gelogen, es ist Einbildung! Genauso wie Geld, Aktiengesellschaften, Menschenrechte etc. nur in unserer kollektiven Einbildung bestehen, deren Macht aber nicht zu unterschätzen ist.

Unsere Welt verändert in einem rasanten Tempo. Jedes Jahr werden wir mit neuen, noch anspruchsvolleren technischen Erfindungen konfrontiert.

Die Einführung von Internet ist gerade mal 20 Jahre her und doch können wir uns eine Welt ohne Internet nicht mehr vorstellen.

Ein Lieblingswort unserer Politiker ist „Flexibilität“ und das in allen Gebieten. Konstante Veränderung und der Mensch muss sich anpassen.

Unsere Ökonomie basiert auf konstantem Wachstum, auch wenn dies negative Folgen hat. Wir werden jeden Tag überspült mit unnützen und unnötigen Informationen, was bei vielen Menschen zu Krankheiten führt, wie z.B. „Burnout“ und auch zu einer Abhängigkeit führt, weil man Angst hat etwas zu verpassen.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, wie man in dieser Informationsschwemme das Wichtige erkennt und alles andere negieren kann. Viele Menschen können das nicht, sind total überfordert, werden krank, und immer häufiger führt dies sogar zum Selbstmord.

Wussten Sie, dass auf dieser Erde mehr Menschen durch Selbstmord sterben als durch Kriege, terroristische oder andere kriminelle Handlungen?!

Wir wissen heutzutage schon sehr viel, wissen aber offensichtlich nicht so recht, was wir damit machen sollen!

Vor 70000 Jahren waren wir ungeschulte behaarte Affen, jetzt sind wir Affen im Maßanzug, wissen sehr viel, aber wissen eigentlich nicht, was wir mit all unserem Wissen machen sollen.

Wir sind auf dem besten Wege uns selbst zu vernichten, die Vorzeichen sind schon sichtbar! Wir Menschen haben viel mehr nützliche Eigenschaften in uns, von denen wir nichts wissen oder sie nicht nutzen können. Eigenschaften, die man auch göttlich nennen könnte. Damit meine ich nicht das „Göttliche“ so wie es in der Bibel steht, sondern die besonderen Eigenschaften, die in Homo Sapiens angelegt sind.

Viele wissenschaftliche Projekte haben das Ziel, von Homo Sapiens einen „göttlichen“ Menschen zu machen und grosse Schritte sind schon in diese Richtung gesetzt.

Wir sind eifrig dabei, unseren eigenen Untergang zu kreieren. Wir akzeptieren keinen Stillstand mehr, sind nie ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, wollen immer mehr und weiter und weiter. Das ist das Ergebnis menschlicher Habsucht, die alle unsere Gesellschaften beeinflusst und worauf unsere Ökonomie gebaut ist, auch nennen wir es nicht Habsucht sondern Wachstum!

Wir haben uns von den Multinationals und von unseren Politikern in ein „globales Wachstum“ locken lassen, worin wir nun allesamt gefangen sind.

Moral und Ethik sind für den modernen Menschen altmodische Begriffe geworden. Man braucht sich ja nur einmal anzusehen, was jeden Tag im „social media“ passiert, wie Menschen einander diffamieren, beleidigen und erniedrigen mit „manipulierten Fotos, gefälschten Berichten, Perversitäten, selbst Morddrohungen“ und das alles natürlich anonym.

Auch in der Wissenschaft ist Ethik heutzutage oft kein Thema mehr. In den Labors dieser Welt wird gemacht was möglich ist, um in der Zukunft die natürliche Selektion teilweise oder ganz zu ersetzen. Es werden schon sogenannte „Cyborgs“ konstruiert, die sowohl organische als auch nicht organische Körperteile haben, und das ist erst der Anfang mit dem Ziel der Konstruktion von anorganischem Leben. Gen-Manipulation erschreckt doch schon niemanden mehr, denn wir wollen alle zu gerne gesund sein und ewig leben.

Hatten wir in den sechziger Jahren noch gehofft, dass die Menschen durch den Erwerb von mehr und mehr Kenntnissen und daraus resultierenden Erkenntnissen auch weise Schlüsse ziehen würden mit Bezug auf unsere Natur und Respekt vor allen Lebewesen, so wurden wir eines anderen belehrt. Wir werden heute konfrontiert mit elenden Vernichtungen in der Natur und unglaublichem Leiden unserer Tiere.

Wir wissen ganz sicher, dass Tiere, wie z.B. Schweine, Kühe, Hühner etc., subjektive Bedürfnisse, Gefühle und Emotionen haben. Doch werden diese Tiere, in den Niederlanden, in Deutschland und vielen anderen Ländern durch die Umstände der Haltung gequält, weil alles, also auch das Fleisch, billig sein muss. Tiere sind gefangen in viel zu kleinen Ställen, können sich nur minimal bewegen, stehen in ihrem eigenen Kot und können nie nach draußen.

In den Niederlanden werden jedes Jahr „hoch schwangere“ Kühe geschlachtet, und wenn eine Kuh ein Kälbchen zur Welt bringen darf, wird es aus ökonomischen Gründen kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt.

Das wissen wir alles und doch ist vor allem der niederländische Konsument fokussiert auf den Preis, alles muss „goedkoop“ sein!

Ganz zu schweigen von den katastrophalen Zuständen in unseren Schlachthöfen!

Neuseeland ist das erste Land in der Welt, das alle Tiere juristisch als „bewusste Wesen“ anerkannte und dies festlegte im „Animal Welfare Amendment Act“ im Mei 2015! Bravo!!

Milch und Fleisch produziert mit dem Leid und unsäglicher Traurigkeit bei unseren Tieren können meiner Meinung nach nicht gesund sein für das „Säugetier Mensch“! Ist darin vielleicht auch eine Ursache zu suchen für die aussergewöhnlich hohe Anzahl von Krebserkrankungen in den Niederlanden? Darüber macht sich keiner anscheinend Gedanken. Die Menschen suchen und jagen andauernd nach mehr Gewinn, mehr Macht, mehr Geld, ein größeres Haus, größeres Auto, noch mehr Technologie, auf zum Leben in einer virtuellen Welt. Das alles soll möglichst erreicht werden mit noch weniger Arbeit und noch mehr Freizeit. Was macht der Mensch in seiner Freizeit, er sitzt wie hypnotisiert am Computer, Smartphone, Tablet, etc.!

Die Niederlande sind in Europa mit Abstand das Land, das die meiste Zeit „online“ beschäftigt ist, auch „online shoppen“!

Ein Volk von Computersklaven, die auf diesem Gebiet auch alles sehr schnell akzeptieren und ihr Leben bloß stellen in „social media“, auch wenn negative Folgen das Ergebnis sind. Sie sind leichtgläubig und daher auch einfach zu manipulieren.

Die reichen Länder dieser Erde agieren egoistisch und aggressiv, um ihre Habsucht zu stillen, was auch in der Wissenschaft einen globalen Wettlauf verursacht, worin Ethik und Moral keinen Platz mehr haben.

Niemand will zugeben, dass dadurch die Entwicklungen auf dem Gebiet der Bio-Genetik und Technologie für unsere Gehirne viel zu schnell gehen.

Da wir alle gefangen sind in einem globalen Tempo, basierend auf ökonomischem Wachstum, kann niemand mehr die Zukunft übersehen, da niemand mehr das ganze System kennt, es sind nur noch Teile des Systems bekannt. Würde man beispielsweise einen Teil wegnehmen oder stoppen wollen, würde das ganze System einstürzen.

Darum müssen wir immer weitermachen, beständig auf dem Weg zum Untergang der Menschen und zur Geburt einer neuen anorganischen Intelligenz, die uns erst nur unterstützen und dann beherrschen wird.

Wie Goethe schon sagte in seinem „Faust“: „Wer die Geister rief…!“. Wir haben sie gerufen! Bleibt nur noch die Frage, wer den Wettlauf wohl gewinnen wird, der Westen oder der Osten?

Ich setze mein Geld auf den Osten, denn China ist dabei den Westen auf allen Gebieten einzuholen.

Ich bin ein reinrassiger Asiate, sehr vermögend und doch lebe ich ein einfaches Leben und wohne in einem Reihenhaus zwischen einfachen Menschen.

Als 90jähriger Ur-Taoist schreibe ich dieses Stück anno November 2018 nicht als „Guru“ oder als „Weltverbesserer“, sondern sehe ich es mehr als eine Warnung für die Menschheit, für Königshäuser, Regierungen, Wissenschaftler, Multinationals, Banken, Ärzte und für alle Menschen.

Auf Chinesisch sagt man: „Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön!“

Prinz Ganjuuryn Jirgelen Dschero Khan

Prinz von Khentii, Mongolei

Prof. Dr. Phil. CTC

Prof. Dr. med. CTM

Chen Tao Tze, Tao-Se

 

PRESENT AND FUTURE OF THE PEOPLE

People have created imaginary orders. The social system of human beings is imaginery. If one wants to change the imaginary systems, one would have to change for example the consciousness of the whole population at the same time, what is impossible.
So, there is no way out of the imaginary order! Imaginary are the structures of government, e.g. democracy, laws, money, banks, societies we work for, religions, etc. However, imaginary order can only exist if big groups of the population, in particular of the elite and juridical authorities, really believe in it.

If bankers and investors would not believe in capitalism, our modern economic system could not exist. Our modern science is controlled to a large part by the striving to find the key to immortality, the everlasting life! Scientists spend an incredibly lot of time to find solutions for genetic problems of illnesses and ageing processes of people. The everlasting life for mankind, a scientific project in which worldwide a lot of money is invested. There are scientists who state that it will not even take another 50 years to reach this aim, namely the everlasting life of people.
In consumanism and in nationalism everything is done to persuade people that millions of other people belong to the same community like they are and that they all have the same needs directed on a common future. Maybe that is not a lie, it is imagination! Just as money, corporations, human rights etc. only exist in our collective imagination whose power however is not to be underestimated!

Our world changes in a rapid tempo. Every year we are confronted with new and even more sophisticated technical inventions. It is only 20 years that Internet was introduced, but a world without Internet we cannot imagine anymore. A favourite word of our politicians is “flexibility” and that in all areas. Steady changes and people have to adapt to them!

Our economy is based on steady growth, even if negative results are expected. Every day we are drowned in floods of pointless and unnecessary information what often leads to illnesses, as “burn out”, and also results in a kind of addiction caused by a fear to miss something of importance. People need to know how to filter this flood of information and to find and recognise useful information and neglect all other. Many people are not able to do this, they are totally overwhelmed, they become ill and often even suicidal. Do you know that on earth more people die by suicide than by wars, terrorist or other criminal acts?! Nowadays we know already a lot, however, do obviously not know what to make of it!

70000 years ago we were uneducated hairy monkeys, now we are monkeys in tailor-made suits, know a lot, but do not really know, what we should do with all our knowledge. We are on the best way to destroy ourselves, the portents are quite visible! We people have much more useful qualities in ourselves about which we know nothing or do not know how to use them. Qualities which one could call “divine”. Not meaning “divine” as used in the Bible but the special qualities homo sapiens is provided with! Many scientific projects have the aim to create a “divine” person from homo sapiens, and big steps are already put in this direction. We are keen to create our own destruction!

Standstill is not accepted anymore, we are never quite satisfied with what we have achieved, we want more and more and further and further. This is the result of human avarice, our societies are influenced by and on which our economy is built. Of course, we do not call it “avarice” but “growth”!

The Multinationals and our politicians we have allowed to lure us in a “global growth” in which we are all caught now. Ethics and morality did become old-fashioned meanings for the modern society. One should only observe the daily inputs in “social media”, how people insult, slander, defame and humiliate each other with the use of manipulated photographs, fake news, perversities, even death threats, and all of course anonymously. Even among scientists ethics is nowadays not observed any more.

In the laboratories a worldwide race has started in which scientists do what is possible in future to replace natural selection partially or even totally. They are already far involved in the construction of so-called “cyborgs”,  consisting of as well organic and inorganic body parts and this is just the beginning with the aim of the construction of inorganic life.

Nobody seems to be shocked anymore by the mention of “genetic manipulation”, since we all would like to be healthy and live forever!

During the sixties we hoped that people would make wise use of all the collected knowledge they had access to with respect for our nature environments and respect for all life on earth, but the opposite is true! Today we are confronted with miserable exterminations in nature and unbelievable suffering of our animals.

We know for certain that animals, such as pigs, cows, chickens etc., have subjective needs, have feelings and emotions. Nevertheless, animals are tortured in the Netherlands, but also in Germany and in many other countries by keeping them in extremely small stables where they cannot move properly, standing in their own droppings and will never be allowed to leave the stables. All done because the production of meat has to be very cheap!

Even highly pregnant cows are be slaughtered every year in the Netherlands and if a cow may give birth to a calf, the calf will be separated from its mother shortly after birth, for economical reasons, of course! We know all that and yet the Dutch consumer in particular is and will always be focused on the price, they want it “goedkoop” (very cheap)! Not to mention the catastrophic conditions in our slaughterhouses!
New Zealand is the first country in the world to legally recognise all animals as “Conscious Beings” and this was laid down in the “Animal Welfare Amendments Act” in May 2015! Bravo!

Milk and meat produced with the grief and unspeakable sadness of our animals can in my opinion not be healthy food for the “mammal human”. Maybe the extremely high number of cancer illnesses in the Netherlands can be connected to this unhealthy nutrition?! People should start thinking about that. People are constantly hunting after more profit, more power, more money, a bigger house, a bigger car, more technology and on to a life in a virtual world. All that should be reached possibly with even less work and still more spare time. How do people use their spare time, they sit as hypnotised in front of their computers, smartphones, tablets, etc.! Dutch people are in Europe by far most time online occupied as well as online shopping. A nation of “computer slaves”, neglecting warnings and accepting everything very quickly in this area, using social media to reveal their entire lives, even if negative consequences are the result. They are gullibly and therefore easy to manipulate. The rich countries of this earth act selfishly and aggressively to satisfy their avarice, causing a global race among scientists where ethics and morality have no longer a place. Nobody wants to admit that this will make the developments in the field of bio-genetics and technology far too fast for our brains.

Since we are all trapped in a global pace, based on economic growth, no one can overlook the future because nobody knows the whole system anymore, only parts of the system are known. If one would take away, for example, a part or want to stop, the whole system would collapse.

That is why we must always go on, continuously on the path to the downfall of human beings and to the birth of a new inorganic intelligence which will first support us and then dominate us!

Like Goethe said in his “Faust”:  “Wer die Geister rief….!” And we have called them already!

The only question left is, who will win the race, the West or the East?

I will put my money on the East, because, China is catching up with the West in all areas.  

I am a pureblooded Asian, very wealthy and yet I live a simple life and live in a terraced house between ordinary people.

As a 90-year-old Ur-Taoist I do not write this piece in November 2018 as a “guru” or as one who seems to know how to make the world a better one, but I see it more as a warning to mankind, to royalties, governments, scientists, Multinationals, banks, doctors and to all people.

In Chinese we say: “Nice words are not true, true words are not nice!”
 

Prince Ganuuryn Jirgelen Dschero Khan

Prince of Khentii, Mongolia

Prof. Dr. Phil. CTC

Prof. Dr. med. CTM

Chen Tao Tze, Tao Se

 

Am Samstag, dem 27.01.2018 konnte die W.M.A.A.-R.O.C. die Feier zum 80jährigen Kampfkunstjubiläum von Sifu Tze Dschero Khan Chen Tao Tze in der Kampfkunstschule DAMO in Erkelenz (D) ausrichten. Den Bericht, ein paar Bilder und das Video findet Ihr unter 83. Birthday (DK) und 80jähriges Kampfkunstjubiläum und Birthday Dschero Khan [Film].

 

  

DE CHINESE DRAAK IS WAKKER GEWORDEN!

Op mijn 5de jaar, toen ik in 1933 van Mongolië dwars door China liep, kreeg ik de Chinese naam Chen Tao Tze omdat ik met mijn Mongoolse naam Dschero Ganjuuryn Khan vermoedelijk vermoord zou worden. De naam heb ik te danken aan mijn Beschermheer, de Chinese monnik Tao Tao Tze. Die naam draag ik nu nog op mijn Chinese paspoort.
Met andere woorden, ik ben helemaal Chinees opgevoed, niet alleen door Chinese Monniken maar ook door Chinese families. Zelfs heden ten dage zit ik nog in een Chinese genootschap. Dus eigenlijk ben ik meer Chinees dan Nederlands of Mongools.
Zelfs mijn Professor en Dokter graad in Chinese Traditionele Medicijn, Filosofie en Martial Arts heb ik in China gehaald. Verder is Chinees mijn favoriete voeding en ik kan het ook zelfs voortreffelijk koken. Mijn bekendheid en aanzien in Taiwan is ook heel groot, omdat ik onder andere heb bijgedragen aan de economische groei van Taiwan.
Dus ik ken de Chinese mentaliteit heel goed. Het is dan ook afgelopen dat de westerse wereld neer kijkt op de Aziatische wereld. China streeft de economische wereldmacht aan en heeft op vele vlaktes de top al bereikt. De Chinese draak is wakker geworden en de hele wereld zou gaan sidderen! Het is voor de hele westerse wereld een verrassing dat China dit punt nu al bereikt heeft.
Ondanks hun grote macht zijn zij niet uit op oorlog. Zij zullen zich ook nooit inmengen in conflicten in andere landen omdat zij van mening zijn dat de soevereiniteit van elk land geacht hoort te worden. Deze houding komt voort uit 3 filosofieën, Foe-Loe-Tao, die diep ingeworteld zijn in de Chinese genen.
Zij koesteren van oudsher een spreekwoord: “Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht, maar als het niet anders kan, vernietig hem dan!” Ook bij mij zit dit spreekwoord heel diep ingeworteld.

Engels, Duits en Frans zijn niet meer de belangrijkste handelstalen. Ik kan de Europeanen en de Amerikanen alleen maar aanraden, Chinees tot de belangrijkste buitenlandse taal te erkennen en op hun scholen per direct  in te voeren. Alleen diegenen, die de Chinese taal beheersen, zullen in staat zijn de Chinese mentaliteit te begrijpen en handel met hen te drijven, en dat is uiterst belangrijk om de eigen economie in stand te houden.Om te begrijpen, hoe de Chinezen denken, moet men weten, dat zij hele goede observeerderszijn en uit hun geschiedenis heel veel geleerd hebben. Zij zullen nooit, om macht te vergaren, een bezettingsoorlog voeren, maar zij doen het heel subtiel op economisch gebied. Voordat wij het beseffen, zijn zij er al! Vele werknemers zullen ineens beseffen dat hun werkgevers allang Chinezen zijn. Chinezen nemen elke kans waar om in, voor hun interessante economische bedrijven en gebieden in de hele wereld, te infiltreren. En dat gebeurt niet met veel tamtam, maar achter gesloten deuren.

Wij zullen ook moeten begrijpen, dat China in de toekomst onze belangrijkste partner kan zijn, om kernoorlogen te voorkomen. Ik hoop, dat de Europese regeringen naar mij, Chen Tao Tze, willen luisteren en begrijpen wat op hun afkomt, want de Chinese draak is al aan opstaan begonnen!

Chen Tao Tze Dschero Ganjuuryn Khan
Ambassador of Chinese Culture for Europe
by the Republic of China (ROC) with certificate
Ambassador for Peace by the President ofRepublic of Korea with certificate

DER CHINESISCHE DRACHE IST WACH GEWORDEN!

Ich war 5 Jahre alt als ich 1933 die Mongolei verließ und mit meinem Beschützer, der chinesische Mönch Tao Tao Tze, quer durch China lief. Mein Beschützer gab mir den chinesischen Namen Chen Tao Tze, da mein mongolischer Name Dschero Ganjuuryn Khan zu meiner Ermordung geführt haben könnte. Bis heute habe ich immer noch einen gültigen chinesischen Pass, auf meinen chinesischen Namen ausgestellt. Von frühster Kindheit an wurde ich chinesisch erzogen, nicht nur von Mönchen, sondern auch von chinesischen Familien. Selbst heute noch bin ich Mitglied einer chinesischen Gemeinschaft. Eigentlich bin ich mehr chinesisch als niederländisch oder mongolisch.
Auch meinen Professor- und Doktorgrad in „Chinesischer Traditioneller Medizin“, Philosophie und Martial Arts habe ich in China erhalten. So sind dann auch chinesische Gerichte meine absolute Lieblingskost und ich kann selbst auch hervorragend chinesisch Kochen. In Taiwan bin ich berühmt und mein Ansehen dort ist sehr groß, da ich u.a. diesem Land zu ökonomischem Wachstum verholfen habe.So ist es nicht verwunderlich, dass ich die chinesische Mentalität durch und durch kenne.

Das mitleidige Herabschauen der Europäer und Amerikaner auf die asiatische Welt gehört der Vergangenheit an. China strebt die wirtschaftliche Weltherrschaft an und hat dies auf vielen Gebieten bereits erreicht. „Der chinesische Drache ist wach geworden und die ganze Welt wird erzittern!“
Mit großer Überraschung wird in der westlichen Welt zur Kenntnis genommen, in welch kurzer Zeit China diese Stellung in der Weltwirtschaft bereits erreicht hat. Aber trotz seiner Macht ist China nicht aus auf Krieg oder öffentliche Konfrontation. Auch wird China sich nie in die Konflikte anderer Länder einmischen, da China die Meinung vertritt, dass die Souveränität jeder Nation ein hohes Gut ist.
Die chinesische Mentalität ist die Summe aus den drei Philosophien „Foe-Loe-Tao“, die tief in den chinesischen Genen verwurzelt sind. Seit Urzeiten leben sie nach dem Motto: „Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf, aber wenn es nicht anders kann, vernichte ihn dann!“ Auch bei mir ist dieses Motto tief verwurzelt.

Englisch, Deutsch und Französisch sind nicht mehr die wichtigsten Handelssprachen. Ich kann den Europäern und Amerikanern nur empfehlen, Chinesisch als die zukünftige wichtigste ausländische Sprache zu erkennen und diese unbedingt jetzt schon in den Schulen anzubieten.
Nur diejenigen, die die chinesische Sprache beherrschen, werden dazu in der Lage sein, die chinesische Mentalität zu begreifen und auf Dauer erfolgreich mit ihnen Handel treiben können, was unbedingt notwendig ist, um die eigene Wirtschaft in Stand zu halten.
Wenn man begreifen will, wie die Chinesen denken, muss man wissen, dass sie sehr gute Beobachter sind und aus ihrer Geschichte viel gelernt haben. Die Machtposition, die sie anstreben, werden sie niemals versuchen zu erlangen durch Besatzungskriege, sie haben eine viel subtilere Art, ihr Ziel auf wirtschaftlichem Gebiet zu erreichen. Bevor wir es ahnen, sind sie schon da!
Viele Arbeitnehmer werden plötzlich erkennen, dass ihr Arbeitgeber schon lange Chinesen sind. Die Chinesen nehmen jede Gelegenheit wahr, um in für sie interessante Wirtschaftszweige und Gebiete in der ganzen Welt zu infiltrieren und das geschieht nicht mit Paukenschlag und Trompeten sondern vielmehr hinter verschlossenen Türen. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass China in der Zukunft unser wichtigster Partner sein kann, um Atomkriege zu verhindern!
Ich hoffe, dass die europäischen Regierungen bereit sind, mir, Chen Tao Tze, zuzuhören und dass sie begreifen, was auf sie zukommt, denn, der chinesische Drache ist schon dabei aufzustehen!

THE CHINESE DRAGON IS AWAKE!

I was 5 years old when I left Mongolia in 1933 to start the long walk through China. In China I got my Chinese name Chen Tao Tze from my protector, the Chinese monk Tao Tao Tze, since my Mongolian name Dschero Ganjuuryn Khan could have been a real danger for me to become the victim of murder. Until today, I am in possession of a Chinese passport showing my Chinese name.From my earliest childhood, I have been brought up not only by Chinese monks but also by Chinese families and I am still a member of a Chinese association. With other words, I am more Chinese than Dutch or Mongolian.
Even my Professor and Doctor grade in Chinese Traditional Medicine, Philosophy and Martial Arts I did get in China. My absolute favourite dishes are Chinese of course and I myself can cook Chinese very well. My reputation in Taiwan is of a high class and the Taiwanese people show me their utmost Respect because it is known that I plaid an important role in the past to make the Taiwanese economy successful to become one of the strongest in the world. Having said that, it makes it clear, that I know the Chinese mentality very well. Western nations arrogance and patronizing attitude towards Asian countries did come to a hold.
China is eagerly striving for becoming the world’s strongest nation in economy and they achieved that already in many areas. “The Chinese dragon is awake and the whole world will tremble!” With big surprise western countries did realise that China did achieve this power position in the world economy in such a short time. Despite their power, China will not use any kind of war or public confrontation to gain what they are aiming for. China will also not interfere with other nation’s conflict since they are of the opinion that each nation’s sovereignty has to be respected. The Chinese mentality is the sum of three philosophies, Foe-Loe-Tao, which are deeply rooted in the Chinese genes.
For ages Chinese people bear in mind the saying: “An avoided fight is a fight you won, but if there is no other way, then destroy your enemy!” This saying is deeply rooted in me as well.

English, German and French are no longer the most important languages in trade. I can only advise the European and American governments to acknowledge the importance of the Chinese language which should be introduced into their schools immediately. Only the ones who will speak Chinese very well will be able to understand Chinese mentality. In the long run, only they will be successful in trading with Chinese people and that will be of the utmost necessity to keep the own economy alive.
To understand how Chinese people think you must know that they are the best observers in the world and they have learned from their historical failures. They will never try to gain the power position they are aiming at by an occupation war. On the contrary, they have their own subtle way of reaching their aim in the world economy! Before we realise it, they are already in position!
A lot of employees will suddenly become aware that their employers are Chinese since quite some time. The Chinese are taking on each and every opportunity in the whole world to infiltrate in companies or economical areas if they are of any interest for them. And that will be done quietly behind closed doors. In future we should also be aware that China could become our strongest and most important partner in our activities to avoid a nuclear war.

I sincerely hope, that the European governments will listen to me, Chen Tao Tze, and that they will understand what is approaching them, because: “The Chinese dragon is already stretching its legs!”

中國 = 龍的傳承 =中國

甦醒了

時間 1933年,五歲稚齡的我,隨著我的護衛者,一位中國和尚,法號道道子( Tao Tao Tze),徒步避難離開蒙古,橫穿涉入中國疆土。我的護衛者給我取了個中文名陳道子(Chen Tao Tze),作為掩護我原本的蒙古名字傑洛甘祝令汗 (Dschero Ganjuuryn Khan),以茲防備遭受暗殺家族事件之牽連。

時至今日,我的中國台灣有效護照上仍填發有我中文名。

初期的兒時歲月,我除了跟隨和尚到處遷徙外,我也曾經多次停留多處不同中國人家庭中過活兒,遠從我的搖籃知識開端起,便如此如此一般在中國式家風調教下,文武教養灌輸薰陶下成長我的童年生涯並結芽開枝散葉。流水悠悠,流年斑斑,即至目前仍持有許多中國人際社交互動網。

我可以很驕傲的自我解說,我個人的中國傳統身分多於我的荷蘭身分,多於我的蒙古身分。我的文憑,頭銜,不少來自中國,另外,我還對中式餐飲文化唯有獨鍾,關於中料烹飪更是有我自創一格的嗜好。

台灣有我的知名度,我對台灣遠視甚高,曾經與我的不少相關人士聯繫,提供謀劃策略引導經濟奇蹟的飛速成就注入一臂之力。

無可猶豫,面對中國的人文,節操,稟性,我是一而再,再而三的揣摩,透視,直指核心。

昔時,西方列強對待亞洲的藐視,侵犯,奪掠,有幸已屬過去式。

看 ! 今日中國自強不息的激奮精神與瞻望,不僅在全球舞台上嶄露鋒芒,佔有一重要席位,同時還征服多數轄區投入世貿 。v正應驗了一句話

< 中國 = 龍的傳承 = 中國 甦醒了,整個世界將為之震慄 > 。能夠在如此短暫時光內,取得西方國家一般的認同與仰視,是多麼的驚異難得啊 !v中國雄厚資源的成功,並非靠殘酷武力,或是公開對質來取獲勝票。

中國不參與任何其他邦國的政治衝突糾紛爭辯,中國本身認為每一個民族國家都擁有符合自己完善的邦國自主權與自宰權。

中國民族傳承的秉性風範來自佛,儒,道,三大浩瀚精華學家相合一的思維焦點,它根深蒂固在每一位中國人的基因內。

自古以來,中國人生存在一種類似格言的警句中 < 一場可避免的戰鬥就是一場勝利的戰鬥,但是如果別無選擇時,就必須消滅它 > 。 這題箴言同樣的在我心深淵根深蒂固。

英語,德語,法語,已不再是主要國際交易語言,此刻我鄭重誠懇地推薦歐美人士,中國語言將會是未來世界各處學府內重要主修的外語系。

在這種趨勢下,誰人通曉中國語文,誰人才能在有力情況下深入中國民族性,達到與之保持互動互惠的經濟長久處境以及夥伴聯絡網。

人們處心積慮想了解中國人的思想之道,不能用權威性的侵占趨勢來完成,而必須先從他們淵源流長的歷史經驗中去開啟觀測。

中國人有非常纖細機警的潛能格律,足以成就他們經濟領域上的共同目標,當你還處在推量臆測時刻,中國人已經到達目的地了。

許許多多的雇員們會突然驚覺到,他她們的雇主原來早已是中國人莫屬,中國人向來真情實意的拿機遇當成果,當事態關係到危聳的政經壟斷,或是嚴重到轄邦非常期的經濟滲入時,中國從不讓它發生在敲鑼擊鼓的喧囂聲中,而絕大部分是在靜默中完成宏願。

我們應該清晰的體會,中國將會是未來新時代阻擋原子爆發戰的主要夥伴。

我希望歐洲政壇做好準備,聽取我,陳道子的衷誠獻言,您們大家需要明白,甚麼是您們未來的新生代。 因為,< 中國 = 龍的傳承 =中國  > 已經直立起身了。

總教練 陳道子

Geachte website bezoeker, dank voor uw interesse in mijn persoon.

Rekening houdend met mijn leeftijd zal ik op uitnodigingen m.b.t. officiële plichtplegingen vanaf nu negatief antwoorden. Uitzonderingen hierop kan ik alleen nog maken tegen een tarief van € 30.000,- per uur, gerekend van vertrek tot thuiskomst.

 ---

Sehr geehrter Website-Besucher!

Danke für Ihr Interesse an meiner Person.

Mein Lebensalter berücksichtigend, werde ich in Zukunft auf Einladungen, die offiziellen Charakter haben, nur noch negativ antworten.
Sollte ich doch wider Erwarten eine Einladung annehmen, dann nur zu einem Stundenhonorar von € 30.000,-- ab Anreise bis einschliesslich Rückreise.

 ---

Dear website visitors!

Thank you for your interest in me personally.

Taking in to account my age, in future I will only reply negatively to invitations having an official character.
Should I exceptionally accept an invitation then only under the condition of the payment per hour of € 30.000,-- including arrival and departure time spent.

85. Het bewijs dat DK daadwerkelijk Prins van Mongolie is
86. First Visit Mongolia (1991) [FILM]
87. Koninklijke rondleiding door Mongolië en Naadam spelen
88. Meijers als vorst ingehaald
89. Geboorte gebied aan de Onon rivier van Gengis Kha-Khan en Dschero Khan
90. DK's herinneringen Bogdo Khan Paleis
91. Rondleiding en opening Bogdo Khan Paleis
92. President World Mongian Martial Arts Federation
93. Wreedheden van mensen
94. Shamanistische meditatie voor regen
95. Boek: Secret history of the Mongols
84. Koninklijke familie 

Dschero Khan een groot zakenman  

73. Honorary Board of Director of Said Association
74. World Mongolian Federation - Koeritais [FILM-TV DOCUMENTAIRE]
75. Gengiz Kha Khan & Dschero Khan vereerd in Taiwan [FILM]
76. DK biedt 3 miljard aan Minister President Kohl
99. Untergang des EURO      IMPORTANT DOCUMENT
76. DK biedt 3 miljard aan Minister President Kohl

dschero portret  dk in mongoolse del

Dschero Khan is een echte oorlogsman, een krijger en een monnik. Hij is trots op de Duitse Fallschirmjäger

(zie §2 The four most important documents)
(zie §7. Dalai Lama) (zie §27. Vredes missie Belfast)
(zie §49. Duitse Para Commando's - Duitse Fallschirmjäger)

5. Nederland 2 - Het bloed van Genghis Khan 2007 [FILM NL+EN]
10. Nederlandse geschiedenis in Indonesië- [FILM]
11. Kapitein Raymond Westerling - Dschero Khan
47. HBS gevechten/commando training NL Leger ISK Harskamp met Duitse Polizei Sport Verein uit M'Gladbach [FILM]
48. Bundesgrenzschutz Polizei
49. Duitse para commando's - Duitse Fallschirmjäger & DK Alten Adler
50. D.K. adviser Special Forces
51. Chinese Special forces Rep. of China (Taiwan)
52. Leopard II tank demonstratie Duitse Leger
53. D.K. in actie als para bij een brandhaard [1 FOTO]
54. DK is trots op Koreaanse NDVN [FILM]
55. DK is trots op Koreaanse NDVN [FILM] - Oorkonde President Korea
56. Onderscheiden door Generaal Kung Ling Sheng
57. Instrument of surrender & waardevolle samurai
58. Portret Dschero Khan - Ninja [1 foto]
59. Klewang vereniging oud korps marechaussee
60. IVMOB - Internationale Vriendenkring voor Militairen, Oudgedienden en Burgers - [FILM]
61. BSB - Beierse Soldaten Bond - 1874
62. Bundesvereinigung Feldmarschall Radetzky, Wenen 2011
63. Bundesvereinigung Feldmarschall Radetzky, Wenen 2012
65. Militaire dodenherdenking Duitse Fallschirmjager Soldaten
66. Indrukwekkende herdenking van het Belgische Geheime leger
67. Stichting Herdenking Japanse Jongenskamp. (S.H.J.J.K.)

In China staat hij bekend als een groot geleerde in de Chinese klassieken en in de Chinese mistiek. Hij bezit vele met summa cum laude certifcaten.

   (zie §12 t/m 22 +94)

12. DK ambasadeur Chinese cultuur
13. Schamanismus
14. Primaire - Taoistische Medische Chi Qong [FILM]
15. Taoistische Universiteit Taiwan & Peking [FILM CHI QONG]
17. Chi Qong demonstratie in NL [FILM]
18. HQ Taoistische Universiteit, HORST [FILM]
19. Universität Düsseldorf - afd. Kinderpsychiatrie
20. Wetenschappelijke oorkonde Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft
21. Een Mongools gezegde - Taoïstisch denken
22. DE CHINESE ABACUS
23. Chinese Tai Chi Chuan Dynasty - Yang Style
24. Boek Taologie door Dschero Khan - Chen Tao Tze - Tao Se & Boek I TJING
25. Economie en mensenrechten. (zie ook hfst 25)
26. Koeboe stam in Aceh, Sumatra [DIPLOMA'S; Antropologie, Pharmacologie, Psygologie]

In Duitsland wordt hij geroemd om zijn bijzondere voordrachten

Dschero Khan is ook een echte ex-tongvechter,

 4-voudig kampioen

 En daarom door het Chinese volk de tijger van Taiwan genoemd.

Vechten op leven en dood zoals gebruikelijk in de oude Chinese traditionele gokwereld waar miljoenen vergokt worden. Waar alleen de beste van de beste Chinese top vechters voor worden gevraagd. Hij vecht daar altijd onder zijn Chinese naam Chen Tao Tze, volgens zijn Chinese paspoort.

 (Tonggevechten zie hoofdstuk 35 in NL)

 (Tongkämpfe siehe Kapitel 36 in deutscher Sprache)

= 古式中國拳 =時間追溯回到遠古遠古時代的中國,所謂<古式中國拳>淵源

自中國舊社會傳統精神下的一種特殊體式。

是一種打群架的殘酷爭鬪法門,一種浩大賭注下的生死決鬪,

贏者==   榮獲一筆相當豐厚的賞金。

輸者死者== 其家屬供給撫恤金作為安置慰濟用途。

此類鬪爭法門,在昔時,沒有任何正式的,正統的法規,準則,

屬於一種不受一班外人所知曉的秘密門道。

隨著時光流逝,隨著漫漫長長的歲月洗禮,逐漸衍繹雛形成為

一種有組織,有系統,有規章,有程序的黨派組織團。

目前,風行於亞洲諸國各大大小小民間層面。

師傅 陳道子,他早期青年時代,追隨這類純中國傳統法門,

並有四次獨占鰲頭的記錄史。

 

 De onbedwingbare (zie §29 t/m §45)

 傑洛汗陳道子重要文獻
 

 Dschero Khan zijn invloed op de geschiedenis van de zwarte Amerikanen 

From Black Power to the First Black President (zie §29) (siehe §28 D)  

28. (D, in deutscher Sprache) Shaolim Kempo (Wushu) Geschichte und Länder, in denen DK Unterricht gegeben hat. [FILM]
29. Shaolim Kempo (wushu) geschiedenis & landen waar DK les gaf. [FILM]
30. Martial Arts expert + Koninklijke NL Kempo Bond
31. Bakstenen en ATTILA
32. Stier, stil protest
33. Certificaat 12e dan Martial Arts & Philosophy
34. Taekyon, old Korean Martial Arts & Philosophy
35. (NL) Chinese tonggevechten op leven en dood
36.(D, in deutscher Sprache) Chinesische Tongkämpfe auf Leben und Tod
37. Politie Academie Taiwan [FILM]
38. Sportman van het jaar 1979 uitgeroepen door de Samurai
39. School van Gogen Yamaguchi
40. Kempo Karate geschiedenis uit Okinawa
41. Wereld kampioenschappen Karate [FILM Okinawa]
42. Gewicht heffen discipline Bankdrukken
43. Kempo Naadaa - [BOEK INFO NL]
44. Boek WMAA-ROC Schule der Kampfkunst [BOEK INFO]
45. Hall of Fame - Comite Behoud Martiaal Erfgoed
46. Biografie - De laatste Khan - [BOEK INFO+FILM]
47. HBS gevechten/commando training NL Leger ISK Harskamp met Duitse Polizei Sport Verein uit M'Gladbach [FILM]
48. Bundesgrenzschutz Polizei

 

 

Ulaanbaits, Chentii province, Mongolia, birthplace of Dschero Khan

  Vervolg website zie DATABASE.