Attentie

1. Voorwoord biografie (HOMEPAGE)

Biografie van de Mongoolse Prins Dschero Khan en een

klein deel van zijn boeiende leven gedocumenteerd.

 Wat leerzaam is voor wakkere geesten!

Door velen gewaardeerd en door velen Hollanders verguisd, maar deze verguizing vindt Dschero Khan geweldig!! Een teken dat hij in de belangstelling staat. Hij zegt: "velen moeten voor hun centjes nog altijd hard zwoegen, ik gelukkig niet meer". Daarom kan hij schijt hebben aan alles. Hoe meer vijanden hoe meer roem. Wat Khan kan, kan Khan alleen. Alles wat het volk onderneemt, slaagt hoogstens vlak voor het succes. En zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

Ik word soms in Nederland voor gek verklaard maar zo gek als de Nederlanders zijn in hun oranjekoorts tijdens de voetbal EK of WK ben ik nog lang niet. Zelfs de hoertjes bieden hun klanten oranje condooms aan en als iemand tijdens de wedstrijden komt te overlijden kan hij in een oranje kist begraven worden. Ga dat maar eens uitleggen aan een buitenlander! En toch ondanks alles vind ik het erg schattig!

Dat heeft mij aanleiding gegeven voor de volgende spreuk: Wanneer iedereen gek is word ‘gek’ als normaal beschouwd maar de wijze onder de gekken word dan als gek beschouwd!

Een groot deel van Dschero Khan's inkomen is belasting vrij maar helaas niet alles. Hij vindt dat hij behoorlijk wordt uitgemolken. Wij houden allemaal van Holland, maar houdt Holland ook van ons? Dit vraag ik aan de Nederlandse regering. Ik leef in harmonie met de belastingdienst omdat ik een steentje bijdraag door ‘Dagobertducktaks’ te betalen voor het welzijn van de staat der Nederlanden. Deze zelfvoorziener geeft alleen, maar neemt zelf niets van de Nederlandse staat.

 

Wereld burger met al zijn geneugten als levensgenieter. De hemel moet je zelf op aarde maken en ik ben profeet van mijn eigen hemel. Verliefd worden op je fantasie, je goede leven, het vrouwelijk schoon en op jezelf. Dat kunnen alleen levensgenieters die de vrouwelijke wezens zien, als het goddelijke op aarde.

 

 Prince Ganjuuryn Dschero Khan 

 From the Royal Bordschigin Family of

Mongolia

Descendant of Gengis Kha-Khan
Son of Bordschigin Prince Ganjuur Khan from 
Ulaanbaits at the Onon river, Khentii Provinve and 
Princess Altan Cesek from Kalashin, Gobi Province

 

Am Samstag, dem 27.01.2018 konnte die W.M.A.A.-R.O.C. die Feier zum 80jährigen Kampfkunstjubiläum von Sifu Tze Dschero Khan Chen Tao Tze in der Kampfkunstschule DAMO in Erkelenz (D) ausrichten. Den Bericht, ein paar Bilder und das Video findet Ihr unter 83. Birthday (DK) und 80jähriges Kampfkunstjubiläum und Birthday Dschero Khan [Film].

 

  

DE CHINESE DRAAK IS WAKKER GEWORDEN!

Op mijn 5de jaar, toen ik in 1933 van Mongolië dwars door China liep, kreeg ik de Chinese naam Chen Tao Tze omdat ik met mijn Mongoolse naam Dschero Ganjuuryn Khan vermoedelijk vermoord zou worden. De naam heb ik te danken aan mijn Beschermheer, de Chinese monnik Tao Tao Tze. Die naam draag ik nu nog op mijn Chinese paspoort.
Met andere woorden, ik ben helemaal Chinees opgevoed, niet alleen door Chinese Monniken maar ook door Chinese families. Zelfs heden ten dage zit ik nog in een Chinese genootschap. Dus eigenlijk ben ik meer Chinees dan Nederlands of Mongools.
Zelfs mijn Professor en Dokter graad in Chinese Traditionele Medicijn, Filosofie en Martial Arts heb ik in China gehaald. Verder is Chinees mijn favoriete voeding en ik kan het ook zelfs voortreffelijk koken. Mijn bekendheid en aanzien in Taiwan is ook heel groot, omdat ik onder andere heb bijgedragen aan de economische groei van Taiwan.
Dus ik ken de Chinese mentaliteit heel goed. Het is dan ook afgelopen dat de westerse wereld neer kijkt op de Aziatische wereld. China streeft de economische wereldmacht aan en heeft op vele vlaktes de top al bereikt. De Chinese draak is wakker geworden en de hele wereld zou gaan sidderen! Het is voor de hele westerse wereld een verrassing dat China dit punt nu al bereikt heeft.
Ondanks hun grote macht zijn zij niet uit op oorlog. Zij zullen zich ook nooit inmengen in conflicten in andere landen omdat zij van mening zijn dat de soevereiniteit van elk land geacht hoort te worden. Deze houding komt voort uit 3 filosofieën, Foe-Loe-Tao, die diep ingeworteld zijn in de Chinese genen.
Zij koesteren van oudsher een spreekwoord: “Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht, maar als het niet anders kan, vernietig hem dan!” Ook bij mij zit dit spreekwoord heel diep ingeworteld.

Engels, Duits en Frans zijn niet meer de belangrijkste handelstalen. Ik kan de Europeanen en de Amerikanen alleen maar aanraden, Chinees tot de belangrijkste buitenlandse taal te erkennen en op hun scholen per direct  in te voeren. Alleen diegenen, die de Chinese taal beheersen, zullen in staat zijn de Chinese mentaliteit te begrijpen en handel met hen te drijven, en dat is uiterst belangrijk om de eigen economie in stand te houden.Om te begrijpen, hoe de Chinezen denken, moet men weten, dat zij hele goede observeerderszijn en uit hun geschiedenis heel veel geleerd hebben. Zij zullen nooit, om macht te vergaren, een bezettingsoorlog voeren, maar zij doen het heel subtiel op economisch gebied. Voordat wij het beseffen, zijn zij er al! Vele werknemers zullen ineens beseffen dat hun werkgevers allang Chinezen zijn. Chinezen nemen elke kans waar om in, voor hun interessante economische bedrijven en gebieden in de hele wereld, te infiltreren. En dat gebeurt niet met veel tamtam, maar achter gesloten deuren.

Wij zullen ook moeten begrijpen, dat China in de toekomst onze belangrijkste partner kan zijn, om kernoorlogen te voorkomen. Ik hoop, dat de Europese regeringen naar mij, Chen Tao Tze, willen luisteren en begrijpen wat op hun afkomt, want de Chinese draak is al aan opstaan begonnen!

Chen Tao Tze Dschero Ganjuuryn Khan
Ambassador of Chinese Culture for Europe
by the Republic of China (ROC) with certificate
Ambassador for Peace by the President ofRepublic of Korea with certificate

 

DER CHINESISCHE DRACHE IST WACH GEWORDEN!

Ich war 5 Jahre alt als ich 1933 die Mongolei verließ und mit meinem Beschützer, der chinesische Mönch Tao Tao Tze, quer durch China lief. Mein Beschützer gab mir den chinesischen Namen Chen Tao Tze, da mein mongolischer Name Dschero Ganjuuryn Khan zu meiner Ermordung geführt haben könnte. Bis heute habe ich immer noch einen gültigen chinesischen Pass, auf meinen chinesischen Namen ausgestellt. Von frühster Kindheit an wurde ich chinesisch erzogen, nicht nur von Mönchen, sondern auch von chinesischen Familien. Selbst heute noch bin ich Mitglied einer chinesischen Gemeinschaft. Eigentlich bin ich mehr chinesisch als niederländisch oder mongolisch.
Auch meinen Professor- und Doktorgrad in „Chinesischer Traditioneller Medizin“, Philosophie und Martial Arts habe ich in China erhalten. So sind dann auch chinesische Gerichte meine absolute Lieblingskost und ich kann selbst auch hervorragend chinesisch Kochen. In Taiwan bin ich berühmt und mein Ansehen dort ist sehr groß, da ich u.a. diesem Land zu ökonomischem Wachstum verholfen habe.So ist es nicht verwunderlich, dass ich die chinesische Mentalität durch und durch kenne.

Das mitleidige Herabschauen der Europäer und Amerikaner auf die asiatische Welt gehört der Vergangenheit an. China strebt die wirtschaftliche Weltherrschaft an und hat dies auf vielen Gebieten bereits erreicht. „Der chinesische Drache ist wach geworden und die ganze Welt wird erzittern!“
Mit großer Überraschung wird in der westlichen Welt zur Kenntnis genommen, in welch kurzer Zeit China diese Stellung in der Weltwirtschaft bereits erreicht hat. Aber trotz seiner Macht ist China nicht aus auf Krieg oder öffentliche Konfrontation. Auch wird China sich nie in die Konflikte anderer Länder einmischen, da China die Meinung vertritt, dass die Souveränität jeder Nation ein hohes Gut ist.
Die chinesische Mentalität ist die Summe aus den drei Philosophien „Foe-Loe-Tao“, die tief in den chinesischen Genen verwurzelt sind. Seit Urzeiten leben sie nach dem Motto: „Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf, aber wenn es nicht anders kann, vernichte ihn dann!“ Auch bei mir ist dieses Motto tief verwurzelt.

Englisch, Deutsch und Französisch sind nicht mehr die wichtigsten Handelssprachen. Ich kann den Europäern und Amerikanern nur empfehlen, Chinesisch als die zukünftige wichtigste ausländische Sprache zu erkennen und diese unbedingt jetzt schon in den Schulen anzubieten.
Nur diejenigen, die die chinesische Sprache beherrschen, werden dazu in der Lage sein, die chinesische Mentalität zu begreifen und auf Dauer erfolgreich mit ihnen Handel treiben können, was unbedingt notwendig ist, um die eigene Wirtschaft in Stand zu halten.
Wenn man begreifen will, wie die Chinesen denken, muss man wissen, dass sie sehr gute Beobachter sind und aus ihrer Geschichte viel gelernt haben. Die Machtposition, die sie anstreben, werden sie niemals versuchen zu erlangen durch Besatzungskriege, sie haben eine viel subtilere Art, ihr Ziel auf wirtschaftlichem Gebiet zu erreichen. Bevor wir es ahnen, sind sie schon da!
Viele Arbeitnehmer werden plötzlich erkennen, dass ihr Arbeitgeber schon lange Chinesen sind. Die Chinesen nehmen jede Gelegenheit wahr, um in für sie interessante Wirtschaftszweige und Gebiete in der ganzen Welt zu infiltrieren und das geschieht nicht mit Paukenschlag und Trompeten sondern vielmehr hinter verschlossenen Türen. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass China in der Zukunft unser wichtigster Partner sein kann, um Atomkriege zu verhindern!
Ich hoffe, dass die europäischen Regierungen bereit sind, mir, Chen Tao Tze, zuzuhören und dass sie begreifen, was auf sie zukommt, denn, der chinesische Drache ist schon dabei aufzustehen!

 

THE CHINESE DRAGON IS AWAKE!

I was 5 years old when I left Mongolia in 1933 to start the long walk through China. In China I got my Chinese name Chen Tao Tze from my protector, the Chinese monk Tao Tao Tze, since my Mongolian name Dschero Ganjuuryn Khan could have been a real danger for me to become the victim of murder. Until today, I am in possession of a Chinese passport showing my Chinese name.From my earliest childhood, I have been brought up not only by Chinese monks but also by Chinese families and I am still a member of a Chinese association. With other words, I am more Chinese than Dutch or Mongolian.
Even my Professor and Doctor grade in Chinese Traditional Medicine, Philosophy and Martial Arts I did get in China. My absolute favourite dishes are Chinese of course and I myself can cook Chinese very well. My reputation in Taiwan is of a high class and the Taiwanese people show me their utmost Respect because it is known that I plaid an important role in the past to make the Taiwanese economy successful to become one of the strongest in the world. Having said that, it makes it clear, that I know the Chinese mentality very well. Western nations arrogance and patronizing attitude towards Asian countries did come to a hold.
China is eagerly striving for becoming the world’s strongest nation in economy and they achieved that already in many areas. “The Chinese dragon is awake and the whole world will tremble!” With big surprise western countries did realise that China did achieve this power position in the world economy in such a short time. Despite their power, China will not use any kind of war or public confrontation to gain what they are aiming for. China will also not interfere with other nation’s conflict since they are of the opinion that each nation’s sovereignty has to be respected. The Chinese mentality is the sum of three philosophies, Foe-Loe-Tao, which are deeply rooted in the Chinese genes.
For ages Chinese people bear in mind the saying: “An avoided fight is a fight you won, but if there is no other way, then destroy your enemy!” This saying is deeply rooted in me as well.

English, German and French are no longer the most important languages in trade. I can only advise the European and American governments to acknowledge the importance of the Chinese language which should be introduced into their schools immediately. Only the ones who will speak Chinese very well will be able to understand Chinese mentality. In the long run, only they will be successful in trading with Chinese people and that will be of the utmost necessity to keep the own economy alive.
To understand how Chinese people think you must know that they are the best observers in the world and they have learned from their historical failures. They will never try to gain the power position they are aiming at by an occupation war. On the contrary, they have their own subtle way of reaching their aim in the world economy! Before we realise it, they are already in position!
A lot of employees will suddenly become aware that their employers are Chinese since quite some time. The Chinese are taking on each and every opportunity in the whole world to infiltrate in companies or economical areas if they are of any interest for them. And that will be done quietly behind closed doors. In future we should also be aware that China could become our strongest and most important partner in our activities to avoid a nuclear war.

I sincerely hope, that the European governments will listen to me, Chen Tao Tze, and that they will understand what is approaching them, because: “The Chinese dragon is already stretching its legs!”

 

中國 = 龍的傳承 =中國

甦醒了

時間 1933年,五歲稚齡的我,隨著我的護衛者,一位中國和尚,法號道道子( Tao Tao Tze),徒步避難離開蒙古,橫穿涉入中國疆土。我的護衛者給我取了個中文名陳道子(Chen Tao Tze),作為掩護我原本的蒙古名字傑洛甘祝令汗 (Dschero Ganjuuryn Khan),以茲防備遭受暗殺家族事件之牽連。

時至今日,我的中國台灣有效護照上仍填發有我中文名。

初期的兒時歲月,我除了跟隨和尚到處遷徙外,我也曾經多次停留多處不同中國人家庭中過活兒,遠從我的搖籃知識開端起,便如此如此一般在中國式家風調教下,文武教養灌輸薰陶下成長我的童年生涯並結芽開枝散葉。流水悠悠,流年斑斑,即至目前仍持有許多中國人際社交互動網。

我可以很驕傲的自我解說,我個人的中國傳統身分多於我的荷蘭身分,多於我的蒙古身分。我的文憑,頭銜,不少來自中國,另外,我還對中式餐飲文化唯有獨鍾,關於中料烹飪更是有我自創一格的嗜好。

台灣有我的知名度,我對台灣遠視甚高,曾經與我的不少相關人士聯繫,提供謀劃策略引導經濟奇蹟的飛速成就注入一臂之力。

無可猶豫,面對中國的人文,節操,稟性,我是一而再,再而三的揣摩,透視,直指核心。

昔時,西方列強對待亞洲的藐視,侵犯,奪掠,有幸已屬過去式。

看 ! 今日中國自強不息的激奮精神與瞻望,不僅在全球舞台上嶄露鋒芒,佔有一重要席位,同時還征服多數轄區投入世貿 。v正應驗了一句話

< 中國 = 龍的傳承 = 中國 甦醒了,整個世界將為之震慄 > 。能夠在如此短暫時光內,取得西方國家一般的認同與仰視,是多麼的驚異難得啊 !v中國雄厚資源的成功,並非靠殘酷武力,或是公開對質來取獲勝票。

中國不參與任何其他邦國的政治衝突糾紛爭辯,中國本身認為每一個民族國家都擁有符合自己完善的邦國自主權與自宰權。

中國民族傳承的秉性風範來自佛,儒,道,三大浩瀚精華學家相合一的思維焦點,它根深蒂固在每一位中國人的基因內。

自古以來,中國人生存在一種類似格言的警句中 < 一場可避免的戰鬥就是一場勝利的戰鬥,但是如果別無選擇時,就必須消滅它 > 。 這題箴言同樣的在我心深淵根深蒂固。

英語,德語,法語,已不再是主要國際交易語言,此刻我鄭重誠懇地推薦歐美人士,中國語言將會是未來世界各處學府內重要主修的外語系。

在這種趨勢下,誰人通曉中國語文,誰人才能在有力情況下深入中國民族性,達到與之保持互動互惠的經濟長久處境以及夥伴聯絡網。

人們處心積慮想了解中國人的思想之道,不能用權威性的侵占趨勢來完成,而必須先從他們淵源流長的歷史經驗中去開啟觀測。

中國人有非常纖細機警的潛能格律,足以成就他們經濟領域上的共同目標,當你還處在推量臆測時刻,中國人已經到達目的地了。

許許多多的雇員們會突然驚覺到,他她們的雇主原來早已是中國人莫屬,中國人向來真情實意的拿機遇當成果,當事態關係到危聳的政經壟斷,或是嚴重到轄邦非常期的經濟滲入時,中國從不讓它發生在敲鑼擊鼓的喧囂聲中,而絕大部分是在靜默中完成宏願。

我們應該清晰的體會,中國將會是未來新時代阻擋原子爆發戰的主要夥伴。

我希望歐洲政壇做好準備,聽取我,陳道子的衷誠獻言,您們大家需要明白,甚麼是您們未來的新生代。 因為,< 中國 = 龍的傳承 =中國  > 已經直立起身了。

總教練 陳道子

Geachte website bezoeker, dank voor uw interesse in mijn persoon.

Rekening houdend met mijn leeftijd zal ik op uitnodigingen m.b.t. officiële plichtplegingen vanaf nu negatief antwoorden. Uitzonderingen hierop kan ik alleen nog maken tegen een tarief van € 30.000,- per uur, gerekend van vertrek tot thuiskomst.

 ---

Sehr geehrter Website-Besucher!

Danke für Ihr Interesse an meiner Person.

Mein Lebensalter berücksichtigend, werde ich in Zukunft auf Einladungen, die offiziellen Charakter haben, nur noch negativ antworten.
Sollte ich doch wider Erwarten eine Einladung annehmen, dann nur zu einem Stundenhonorar von € 30.000,-- ab Anreise bis einschliesslich Rückreise.

 ---

Dear website visitors!

Thank you for your interest in me personally.

Taking in to account my age, in future I will only reply negatively to invitations having an official character.
Should I exceptionally accept an invitation then only under the condition of the payment per hour of € 30.000,-- including arrival and departure time spent.

 

85. Het bewijs dat DK daadwerkelijk Prins van Mongolie is
86. First Visit Mongolia (1991) [FILM]
87. Koninklijke rondleiding door Mongolië en Naadam spelen
88. Meijers als vorst ingehaald
89. Geboorte gebied aan de Onon rivier van Gengis Kha-Khan en Dschero Khan
90. DK's herinneringen Bogdo Khan Paleis
91. Rondleiding en opening Bogdo Khan Paleis
92. President World Mongian Martial Arts Federation
93. Wreedheden van mensen
94. Shamanistische meditatie voor regen
95. Boek: Secret history of the Mongols
84. Koninklijke familie 

Dschero Khan een groot zakenman  

73. Honorary Board of Director of Said Association
74. World Mongolian Federation - Koeritais [FILM-TV DOCUMENTAIRE]
75. Gengiz Kha Khan & Dschero Khan vereerd in Taiwan [FILM]
76. DK biedt 3 miljard aan Minister President Kohl
99. Untergang des EURO      IMPORTANT DOCUMENT
76. DK biedt 3 miljard aan Minister President Kohl

dschero portret  dk in mongoolse del

Dschero Khan is een echte oorlogsman, een krijger en een monnik. Hij is trots op de Duitse Fallschirmjäger

(zie §2 The four most important documents)
(zie §7. Dalai Lama) (zie §27. Vredes missie Belfast)
(zie §49. Duitse Para Commando's - Duitse Fallschirmjäger)

5. Nederland 2 - Het bloed van Genghis Khan 2007 [FILM NL+EN]
10. Nederlandse geschiedenis in Indonesië- [FILM]
11. Kapitein Raymond Westerling - Dschero Khan
47. HBS gevechten/commando training NL Leger ISK Harskamp met Duitse Polizei Sport Verein uit M'Gladbach [FILM]
48. Bundesgrenzschutz Polizei
49. Duitse para commando's - Duitse Fallschirmjäger & DK Alten Adler
50. D.K. adviser Special Forces
51. Chinese Special forces Rep. of China (Taiwan)
52. Leopard II tank demonstratie Duitse Leger
53. D.K. in actie als para bij een brandhaard [1 FOTO]
54. DK is trots op Koreaanse NDVN [FILM]
55. DK is trots op Koreaanse NDVN [FILM] - Oorkonde President Korea
56. Onderscheiden door Generaal Kung Ling Sheng
57. Instrument of surrender & waardevolle samurai
58. Portret Dschero Khan - Ninja [1 foto]
59. Klewang vereniging oud korps marechaussee
60. IVMOB - Internationale Vriendenkring voor Militairen, Oudgedienden en Burgers - [FILM]
61. BSB - Beierse Soldaten Bond - 1874
62. Bundesvereinigung Feldmarschall Radetzky, Wenen 2011
63. Bundesvereinigung Feldmarschall Radetzky, Wenen 2012
65. Militaire dodenherdenking Duitse Fallschirmjager Soldaten
66. Indrukwekkende herdenking van het Belgische Geheime leger
67. Stichting Herdenking Japanse Jongenskamp. (S.H.J.J.K.)

In China staat hij bekend als een groot geleerde in de Chinese klassieken en in de Chinese mistiek. Hij bezit vele met summa cum laude certifcaten.

    (zie §12 t/m 22 +94)

12. DK ambasadeur Chinese cultuur
13. Schamanismus
14. Primaire - Taoistische Medische Chi Qong [FILM]
15. Taoistische Universiteit Taiwan & Peking [FILM CHI QONG]
17. Chi Qong demonstratie in NL [FILM]
18. HQ Taoistische Universiteit, HORST [FILM]
19. Universität Düsseldorf - afd. Kinderpsychiatrie
20. Wetenschappelijke oorkonde Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft
21. Een Mongools gezegde - Taoïstisch denken
22. DE CHINESE ABACUS
23. Chinese Tai Chi Chuan Dynasty - Yang Style
24. Boek Taologie door Dschero Khan - Chen Tao Tze - Tao Se & Boek I TJING
25. Economie en mensenrechten. (zie ook hfst 25)
26. Koeboe stam in Aceh, Sumatra [DIPLOMA'S; Antropologie, Pharmacologie, Psygologie]

In Duitsland wordt hij geroemd om zijn bijzondere voordrachten

Dschero Khan is ook een echte ex-tongvechter,

 4-voudig kampioen

 En daarom door het Chinese volk de tijger van Taiwan genoemd.

Vechten op leven en dood zoals gebruikelijk in de oude Chinese traditionele gokwereld waar miljoenen vergokt worden. Waar alleen de beste van de beste Chinese top vechters voor worden gevraagd. Hij vecht daar altijd onder zijn Chinese naam Chen Tao Tze, volgens zijn Chinese paspoort.

 (Tonggevechten zie hoofdstuk 35 in NL)

 (Tongkämpfe siehe Kapitel 36 in deutscher Sprache)

= 古式中國拳 =時間追溯回到遠古遠古時代的中國,所謂<古式中國拳>淵源

自中國舊社會傳統精神下的一種特殊體式。

是一種打群架的殘酷爭鬪法門,一種浩大賭注下的生死決鬪,

贏者==   榮獲一筆相當豐厚的賞金。

輸者死者== 其家屬供給撫恤金作為安置慰濟用途。

此類鬪爭法門,在昔時,沒有任何正式的,正統的法規,準則,

屬於一種不受一班外人所知曉的秘密門道。

隨著時光流逝,隨著漫漫長長的歲月洗禮,逐漸衍繹雛形成為

一種有組織,有系統,有規章,有程序的黨派組織團。

目前,風行於亞洲諸國各大大小小民間層面。

師傅 陳道子,他早期青年時代,追隨這類純中國傳統法門,

並有四次獨占鰲頭的記錄史。

 

 De onbedwingbare (zie §29 t/m §45)

 傑洛汗陳道子重要文獻
 

 Dschero Khan zijn invloed op de geschiedenis van de zwarte Amerikanen 

From Black Power to the First Black President (zie §29) (siehe §28 D)  

28. (D, in deutscher Sprache) Shaolim Kempo (Wushu) Geschichte und Länder, in denen DK Unterricht gegeben hat. [FILM]
29. Shaolim Kempo (wushu) geschiedenis & landen waar DK les gaf. [FILM]
30. Martial Arts expert + Koninklijke NL Kempo Bond
31. Bakstenen en ATTILA
32. Stier, stil protest
33. Certificaat 12e dan Martial Arts & Philosophy
34. Taekyon, old Korean Martial Arts & Philosophy
35. (NL) Chinese tonggevechten op leven en dood
36.(D, in deutscher Sprache) Chinesische Tongkämpfe auf Leben und Tod
37. Politie Academie Taiwan [FILM]
38. Sportman van het jaar 1979 uitgeroepen door de Samurai
39. School van Gogen Yamaguchi
40. Kempo Karate geschiedenis uit Okinawa
41. Wereld kampioenschappen Karate [FILM Okinawa]
42. Gewicht heffen discipline Bankdrukken
43. Kempo Naadaa - [BOEK INFO NL]
44. Boek WMAA-ROC Schule der Kampfkunst [BOEK INFO]
45. Hall of Fame - Comite Behoud Martiaal Erfgoed
46. Biografie - De laatste Khan - [BOEK INFO+FILM]
47. HBS gevechten/commando training NL Leger ISK Harskamp met Duitse Polizei Sport Verein uit M'Gladbach [FILM]
48. Bundesgrenzschutz Polizei

 

 

Ulaanbaits, Chentii province, Mongolia, birthplace of Dschero Khan

  Vervolg website zie DATABASE.